Vydavatelství Mladá fronta vydalo 19 knih Arnošta Lustiga

Praha 9. března 2011 – Zemřel významný český spisovatel Arnošt Lustig, jenž patřil k nejvýznamnějším a nejváženějším autorům v portfoliu vydavatelství Mladá fronta. Od roku 2005 vyšlo v divizi Knihy vydavatelství Mladá fronta 14 románů Arnošta Lustiga.

Divize Knihy dále vydala upravené vydání vzpomínkové knihy portrétů a postřehů pod názvem 3×18, knihu vzpomínek na spisovatele Otu Pavla, sbírku esejů z let 1965–2008, Lustigův autorizovaný životopis z pera Františka Cingera a knihu rozhovorů Tachles, Lustig, které s Arnoštem Lustigem v době jeho těžké nemoci vedl novinář Karel Hvížďala. „Odchodem Arnošta Lustiga ztrácí vydavatelství Mladá fronta nejen světově oceňovaného autora, ale i člověka, s nímž každé osobní setkání bylo podněcující. Kdo s Arnoštem Lustigem osobně přišel do styku, obdivoval jej pro jeho nezdolný optimismus a radost ze života. Z každé vydané knihy se radoval, jako by to byla jeho první, a každý křest s ním pak byl slavností, kde přítomné bavil nejnovějšími židovskými vtipy,“ vyjádřil se o Arnoštu Lustigovi programový ředitel divize Knihy Antonín Kočí.

Arnošt Lustig se narodil 21. prosince 1926 v Praze, zemřel v sobotu 26. února 2011 v Praze. Jako dospívající prošel ghettem v Terezíně a koncentračními tábory v Osvětimi a Buchenwaldu. Zážitky z té doby představují těžiště jeho tvorby. Lustigovy literární příběhy vyzdvihují vnitřní síly člověka, které mu umožňují čelit ponížení a uchovat si lidskou důstojnost i v situacích krajního ohrožení. Specifikem je absolutní převaha ženských hrdinek, u nichž je konfrontace se smrtí znásobena rolí nositelek života a možné budoucnosti. Do české literatury vstoupil v roce 1957 sbírkou povídek Noc a naděje.

Po válce pracoval jako novinář v několika denících a rozhlase; mimo jiné byl i zpravodajem z izraelsko-arabské války. Působil jako reportér a režisér Československého rozhlasu, redaktor týdeníku Mladý svět a scenárista na Barrandově. V roce 1968 emigroval. Nejprve žil krátce v Izraeli, potom v Jugoslávii a od roku 1970 v USA. Do Česka se v posledních dvaceti letech pravidelně vracel.

Knihy Arnošta Lustiga vydané v divizi Knihy vydavatelství Mladá fronta

Romány

 • Colette, dívka z Antverp, Mladá fronta 2006
 • Tanga z Hamburku, Mladá fronta 2006
 • Lea z Leeuwardenu, Mladá fronta 2006
 • Deštivé poledne, Mladá fronta 2006
 • Propast, Mladá fronta 2006
 • Můj známý Vili Feld, Mladá fronta 2008
 • Bílé břízy, Mladá fronta 2008
 • Kamarádi, Mladá fronta 2009
 • Krásné zelené oči, Mladá fronta 2009
 • Dita Saxová, Mladá fronta 2009
 • Zasvěcení, Mladá fronta 2009
 • Dívka s jizvou, Mladá fronta 2010 (kniha je od poloviny března k dispozici také v elektronické podobě v prostředí Apple iPad)
 • Láska a tělo, Mladá fronta 2010
 • Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Mladá fronta, 2011

Další tvorba

 • 3×18 (portréty a postřehy), Mladá fronta 2007 (spoluautor František Cinger)
 • Eseje: Vybrané texty z let 1965–2000, Mladá fronta 2009
 • František Cinger: Arnošt Lustig zadním vchodem, Mladá fronta 2009
 • Okamžiky s Otou Pavlem, Mladá fronta 2010
 • Karel Hvížďala: Tachles, Lustig, Mladá fronta 2010

Navštivte knižní web Mladé fronty http://www.kniha.cz/

069/563/1-vc0955_1_colette_divka_z_antverp.jpg 054/563/1-9788020412638_1_tanga_z_hamburku.jpg 068/563/1-vc0937_1_lea_z_leeuwardenu.jpg 070/563/1-vc_0954_1_destive_poledne.jpg 055/563/1-9788020414526_1_propast.jpg 065/563/1-muj_znamy_vili_feld_web_1815.jpg 057/563/1-bile_brizy_web_1857.jpg 061/563/1-kamaradi_web_1587.jpg 062/563/1-krasne_zelene_oci_web_1730.jpg 058/563/1-dita_saxova_web_1535.jpg 071/563/1-zasveceni_web_1948.jpg 059/563/1-divka_s_jizvou_web_2229.jpg 063/563/1-laska_a_telo_web_2136.jpg 053/563/1-3x18_web_1685.jpg 060/563/1-eseje_web_2010.jpg 056/563/1-arnost_lustig_zadnim_vchodem_web_2022.jpg 066/563/1-okamziky_s_otou_pavlem_web_2139.jpg 067/563/1-tachles_lustig_web_2354.jpg

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X