Odborný časopis Sestra vyhlásil XII. ročník soutěže Sestra roku 2011

Praha, 5. září 2011 – Vydavatelství Mladá fronta a divize Medical Services vyhlásili již XII. ročník ocenění Sestra roku 2011. Slavnostní předání ocenění, které zaštítila redakce odborného časopisu Sestra se koná 28. února 2012 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, Praha 1.

Soutěž Sestra roku je již tradiční akcí, koncipovanou jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci. Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Novinkou dvanáctého ročníku ocenění je možnost odeslání přihlášky elektronickou poštou. Navrhovatel zašle kompletně vyplněnou přihlášku spolu s motivačním dopisem na emailovou adresu sestraroku@mf.cz, a nebo prostřednictvím webových stránek ocenění: www.sestraroku.cz. Na webových stránkách jsou umístěny další informace o soutěži, postup a pravidla nominací. Nadále však zůstává zachována možnost odeslat přihlášku prostřednictvím pošty, a to v poštovní obálce označené heslem Sestra roku 2011 a zaslané na adresu redakce časopisu Sestra, Mezi Vodami 1952/9, Praha 4, 143 00. Hlasující nominuje svou kandidátku či kandidáta do jedné ze tří vyhlašovaných kategorií. Akceptovány jsou pouze přihlášky doručené nejpozději do 30. listopadu 2011. Přihlášku do soutěže najdete na www.sestraroku.cz, v titulech Sestra, Zdravotnické noviny nebo si o ni můžete napsat na e-mail: sestraroku@mf.cz. V případě, že se navrhovaný kandidát stane finalistou, získá navrhovatel drobné dárky.
Každoročně je do soutěže nominována také řada mužů, kteří svůj život zasvětili tomuto nelehkému povolání. Jako zástupci profese sestry se tedy i oni často probojovávají do finále soutěže, např. finále Sestra roku 2009 probíhalo v poměru 7:2 ve prospěch žen a vítězem Sestry roku 2006 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči byl muž.

Titul Sestra roku je udělován ve třech kategoriích

Sestra v nemocniční a ambulantní péči
Sestra v sociální péči
Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost

V průběhu slavnostního galavečera bude již potřetí předána také cena Sestra mého srdce, kterou získá jeden z desíti nominovaných finalistů na základě výsledků on-line ankety určené odborné i laické veřejnosti. Anketa probíhá každoročně v termínu od poloviny ledna do poloviny února na www.sestraroku.cz/finalistky, kde jsou zveřejněny medailonky všech finalistek či finalistů doplněné fotografiemi. Cenu získá finalistka či finalista s největším počtem hlasů. Všichni hlasující pak mají možnost díky podpoře svého kandidáta, to znamená hlasováním, získat vstupenky na galavečer.

Redakce časopisu Sestra tradičně uděluje mimořádnou cenu

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Podmínkou účasti v soutěži je splnění hlavního kritéria soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému.

Stručná pravidla soutěže

Soutěž je určena sestrám, porodním asistentkám, sestrám domácí a sociální péče a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kterým se jejich profese stala spíše posláním než pouhým zaměstnáním. Kandidáty navrhují jejich kolegové, nadřízení, lékaři, zástupci odborných společností i sami pacienti. Soutěž probíhá ve dvou kolech. V prvním kole vybere ze všech doručených a formálně správně vyplněných přihlášek nezávislá první odborná porota pro každou kategorii tři finalisty. Druhé kolo proběhne na slavnostním galavečeru 28. února 2012. Navrhovatelé mají možnost účastnit se tohoto večera spolu s finalisty. V tomto závěrečném kole vybere vítěze druhá odborná porota složená z významných osobností našeho lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžící musí splňovat hlavní kritérium soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Popis aktivit kandidáta odpovídajících hlavnímu kritériu soutěže musí být k přihlášce přiložen na zvláštním papíře ve formě motivačního dopisu. Rozsah tohoto sdělení by neměl přesahovat jednu normostranu (tj. 30 řádků).

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X