Vydavatelství Mladá fronta vydává časopis Geriatrie a Gerontologie

Praha 21. června 2012 - Vydavatelství Mladá fronta připravilo ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně novinku v divizi Medical Services a od června 2012 vydává odborný časopis Geriatrie a Gerontologie. Významně se tak rozšíří dosavadní portfolio zdravotnických titulů vydavatelství.

Zcela nový časopis Geriatrie a Gerontologie je odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti, která působí pod ČLS JEP. Časopis vytváří prostor pro publikace statí přehledových i původních, jejichž autoři jsou z řad lékařů i nelékařských pracovníků. Časopis si klade mimo jiné za cíl podpořit publikační aktivity i mladých pracovníků ve zdravotnictví. Po epoše úzkých specializací jednotlivých medicínských odvětví je geriatrie oborem, který svou mezioborovostí medicínu i pohled na konkrétního nemocného sceluje. Komplexní pohled na geriatrického nemocného a komplexní přístup k řešení jeho obvykle vzájemně provázaných problémů je tedy hlavní charakteristikou časopisu.
Časopis vyjde ve formátu a grafické úpravě, která reflektuje korporátní identitu a příslušnost k celé rodině ostatních časopisů ČLS JEP. Redakční rada je tvořena předními odborníky z řad gerontologů a geriatrů. Vydavatelství Mladá fronta v divizi Medical Services plánuje od října 2012 vydávat dalších 14 časopisů z edice ČLS JEP.

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X