Vydavatelství Mladá fronta po nové akvizici dominuje segmentu medicínských titulů

Praha 23. října 2012 – vydavatelství Mladá fronta, konkrétně její divize Medical Services, se stalo nakladatelem celé skupiny odborných časopisů, které patří České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále ČLS JEP). Vydavatelství Mladá fronta tak výrazně rozšířilo portfolio svých medicínských titulů a významně posílilo v rámci odborné lékařské literatury.

Od 1. října 2012 převzalo vydavatelství Mladá fronta veškeré nakladatelské služby, distribuci a zajišťování inzerce celé dále uvedené skupiny časopisů ČLS JEP.

Portfolio patnácti časopisů bude spojovat nová, jednotná grafická úprava jak titulních stran, tak vnitřků časopisů. Všechny časopisy, patřící pod ČLS JEP, se tak budou vyznačovat společnými grafickými znaky, novou kvalitou papíru a plnou barevností. Společná vizuální podoba časopisů se zřetelně odliší od řady konkurenčních periodik. „Přestože zvýšíme kvalitu, a tedy i prestiž produkovaných časopisů, nebudou mít tyto kvalitativní novinky vliv na cenu časopisů, a proto nezvýšíme ceny předplatného jednotlivých časopisů,“ dodal MUDr. Martin Hofman, ředitel divize Medical Services. Distribuce časopisů bude řízená, to znamená určená všem předplatitelům nebo členům odborných společností. Celou skupinu časopisů bude mít v divizi Medical Services koordinačně na starosti MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka časopisu Postgraduální medicína.

„Z hlediska pozice na mediálním trhu odborné lékařské literatury se naše vydavatelství se svou divizí Medical Services, stalo největším vydavatelem odborné lékařské literatury v České republice,“ řekl Ing. David Hurta, generální ředitel vydavatelství Mladá fronta. Společně s vlastními tituly nyní vydavatelství produkuje 21 lékařských a zdravotnických časopisových titulů, čtyři knižní edice pro lékaře, zdravotnický personál a pacienty, specializované webové stránky, eventové aktivity a další speciální projekty zacílené do daného segmentu. Divize Medical Services posílila touto akvizicí své postavení a potenciál také v rámci celého vydavatelství Mladá fronta.

Nové tituly v portfoliu vydavatelství Mladá fronta

Acta chirurgiae plasticae

Anesteziologie a intenzivní medicína

Česká gynekologie

Česká a slovenská farmacie

Česko-slovenská pediatrie

Česká revmatologie

Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Geriatrie a Gerontologie

Otorinolaryngologie a foniatrie

Pracovní lékařství

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Revizní a posudkové lékařství

Transfuze a hematologie dnes

Prezidiální časopisy: Časopis lékařů českých a Praktický lékař

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X