Odborný časopis Sestra vyhlásil 14. ročník soutěže Sestra roku

Praha 30. srpna 2013 – Vydavatelství Mladá fronta a redakce odborného měsíčníku Sestra z divize Medical Services vyhlásily již 14. ročník soutěže Sestra roku. Slavnostní galavečer a předání ocenění Sestra roku 2013 se bude konat 20. března 2014 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, Praha 1.

Soutěž Sestra roku je tradiční a prestižní událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Patronaci již tradičně přislíbili také primátor hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku je udělováno ve třech kategoriích

• Lůžková a ambulantní péče
• Komunitní a sociální péče
• Management a vzdělávání

V průběhu slavnostního galavečera bude také předána cena Sestra mého srdce, kterou získá jeden z deseti nominovaných finalistů na základě výsledků on-line ankety určené odborné i laické veřejnosti. Anketa probíhá každoročně po dobu čtyř týdnů před konáním galavečera na www.sestraroku.cz, kde jsou zveřejněny medailonky všech finalistů doplněné fotografiemi. Cenu získá finalista s největším počtem hlasů. „Rozšířením soutěže o cenu Sestra mého srdce jsme chtěli dát možnost také široké laické veřejnosti aktivněji se zapojit do tohoto projektu. Profese sestry je náročná fyzicky i psychicky, vyžaduje vysokou erudici a bohužel není společností stále ještě dostatečně oceněna, a to především v oblasti odměňování. Prestiž tohoto povolání se však díky nasazení jeho zástupců kontinuálně zvyšuje a organizátor soutěže má společně s těmi, kteří se např. zúčastní hlasování v anketě Sestra mého srdce, příležitost zdravotníkům poděkovat za práci, které se i přes ne právě ideální podmínky celým srdcem věnují,“ řekla Mgr. Martina Pelikánová, šéfredaktorka časopisu Sestra.

Redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra tradičně udělují mimořádnou cenu Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

Obecnou podmínkou účasti v soutěži je splnění hlavního kritéria soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému. Podrobná pravidla soutěže najdete na www.sestraroku.cz

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X