Vydavatelství Mladá fronta chystá konferenci Zdravotnictví 2016

Praha 11. listopadu 2015 - Konference ZDRAVOTNICTVÍ 2016 pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta, a. s., se bude konat v hotelu Ambassador dne 12. listopadu 2015.

Konference poskytuje zpětnou vazbu dalším hráčům v systému a identifikaci problémů českého zdravotnictví. Letošní druhý ročník bude věnován například platům ve zdravotnictví, možnostem nového zákona o neziskových organizacích a neustávající přípravě koncepce dlouhodobé péče.

Za jeden ze stěžejních problémů současného zdravotnictví označil prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký nedostatek zdravotníků. „ČR se potýká s úbytkem odborného personálu, a to nejen ve smyslu jeho nedostatku, ale i s ohledem na budoucí tendence a hrozby. Nejde o v Evropě ojedinělý problém, avšak západní státy jsou poněkud aktivnější v jeho řešení a přístupu,“ uvedl prezident Horecký.

Aktuální diskuse se nyní vede o návrhu nového zákona o neziskových zdravotnických zařízeních. Zásadní otázkou je, zda ČR potřebuje tuto novou formu neziskové organizace, zda právě onen atribut neziskovosti je dostatečnou zárukou transparentní nemocnice s minimem rizik, a tudíž zda je správné a smysluplné navázaní některých výhod právě pro tyto poskytovatele (kontraktační povinnost, široký základ daně apod.). „Unie zaměstnavatelských svazů v tuto chvíli zastává názor, že současný návrh tohoto zákona není vyhovující a místo jeho modifikace formou připomínkování by bylo lepší napsat ho znovu,“ uvedl prezident Jiří Horecký.

Dlouhodobě neřešenou otázkou je také problematika dlouhodobé péče nebo sociálně zdravotnického pomezí. Očekávané koncepční řešení se zase posunuje a prezident Horecký upozornil, že je již více než zřejmé, že za funkčního období této vlády k očekávaným změnám nedojde.

Tiskové konference Změny ve financování a legislativě českého zdravotnictví 2016, která bude součástí VIP snídaně za účasti předních osobností českého zdravotnictví, se zúčastní:

- ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,

- prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA,

- předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X