Zdravotnické noviny slaví 55. narozeniny

Zdravotnické noviny jsou osvědčeným titulem pro zdravotníky. Nyní přicházejí s grafickou inovací. Nový layout lépe odpovídá požadavkům moderního odborného titulu. Přehlednější struktura umožňuje lepší orientaci. Sazba a typ zvoleného písma dovolují umístit na stránku více textu, což představuje větší prostor pro zprostředkování informací. V Lékařských listech zaujme také zcela nové pojetí titulní strany a vnitřní sazby, která je typograficky výraznější a více odpovídající charakteru odborného časopisu. V příloze nalezne čtenář také více doporučených postupů diagnostiky a léčby onemocnění a více kazuistik.

Tištěnou podobu Zdravotnických novin vhodně doplňují internetové stránky www.zdn.cz. Vznikly v roce 2000 a hned od počátku mají vysokou návštěvnost. Největší novinkou je obnovení prodeje medicínské literatury. Návštěvníci na webových stránkách naleznou i monitoring denního tisku, databázi léčiv, personální inzerci, právní poradnu či kalendář odborných akcí. Předplatitelé Zdravotnických novin mají možnost přístupu do archivu článků tištěných Zdravotnických novin a Lékařských listů za posledních devět let.

Zdravotnické noviny jsou dynamicky se rozvíjející periodikum, které informuje o všech novinkách ve zdravotnictví. Zájem zvýšit informační servis titulu vedl ke spolupráci s elektronickou univerzitou EUNI.CZ, a to hned od jejího vzniku. Zdravotnické noviny tak kompletně plní úlohu edukačního periodika v jednotlivých medicínských oborech. Přinášejí nejnovější poznatky a slouží tak k rychlému přehledu o vývoji na poli medicíny a farmacie.

Kontakt

Mgr. Pavlína Míčová
Manažerka vnitřní a vnější komunikace
E-mail: micova@mf.cz

Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany
www.mf.cz

Rok existence akreditovaného systému kontinuálního vzdělávání lékařů a lékárníků EUNI.CZ

Projekt elektronické univerzity EUNI (www.euni.cz) byl spuštěn v květnu 2006 jako první e-learningový program zaměřený na kontinuální vzdělávání lékařů a lékárníků v České republice, vytvářený ve spolupráci s 1. LF UK v Praze a LF MU v Brně. Projekt EUNI byl vytvořen s jasným cílem - poskytovat lékařům a lékárníkům kvalitní, odborné, akreditované vzdělání prostřednictvím internetu.

Až do poloviny května 2007 plnila EUNI tyto dva cíle – kvalitu a odbornost. Uvedené vlastnosti se staly hlavním důvodem k tomu, že se Česká lékařská i Česká lékárnická komora rozhodly zařadit EUNI do systému regulerního kontinuálního vzdělávání lékařů a lékárníků. To znamená, že lékař může získat osm kreditů a lékárník šest kreditů po absolvování testů složených z otázek a klinických kasuistik.

V polovině května tak uživatelé EUNI začaly získávat kredity za kontinuální vzdělávání. Za první tři měsíce provozu bylo rozdáno již téměř 4500 kreditů, což odpovídá 593 úspěšně složeným zkouškovým testům. V porovnání s 450 úspěšnými testy, které byly absolvovány během 12 měsíců před akreditací, představuje toto číslo výrazný nárůst. Je vidět, že kredity, zejména pro lékaře, jsou motivací ke studiu.

Také počet uživatelů, který po akreditaci vzrostl o 2100 nových „studentů“ až na současných 7700, dokazuje, že možnost získávat kredity do kontinuálního vzdělávání prostřednictvím internetu je pro část lékařů a lékárníků zajímavá. I samotný portál EUNI začíná čím dál více „žít“ - a není to jen vzrůstající návštěvností. Stále více lékařů a lékárníků využívá možnosti online konzultace s autory vzdělávacích témat, kteří jim pomáhají řešit problémy týkající se jejich každodenní praxe.

Důkazem toho, že si již EUNI vydobyla určité renomé, je i fakt, že žádný z doporučených autorů zatím neodmítl na projektu spolupracovat, naopak - někteří potenciální autoři se tvůrcům sami hlásí a navrhují nová témata. Dnes je zpracovaných již 32 lekcí ze všech odborností. Mezi nejvíce studovaná témata patří: Diagnostika akutního zánětu autorky MUDr. Jaroslavy Laňkové ze SVL, Diabetes Mellitus prof. MUDr. Štěpána Svačiny z 1. LF UK Praha, Kombinovaná hormonální antikoncepce od MUDr. Petra Křepelky z UPMD Praha a Žilní nedostatečnost od prof. Pospíšilové a doc. MUDr. Lenky Veverkové z LF MU Brno.

Kontakt

PharmDr. Vladimír Finsterle
Managing Director
E-mail: vladimir.finsterle@pearshealthcyber.com

Pears Health Cyber
Klimentská 1443/50
110 00 Praha
www.pearshealthcyber.com

150/490/zdn-55-1.jpg

Zleva: Markéta Mikšová, šéfredaktorka Zdravotnických novin, Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, MUDr. Otto Herber, místopředseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

151/490/zdn-55-2.jpg

Zleva: PharmDr. Vladimír Finsterle, Pears Health Cyber, s. r. o., MUDr. Bohumil Seifert, PhD., člen kolegia EUNI, Ústav všebecného lékařství 1. LF UK

Foto: Pavel Libora

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X