Odborný časopis Zdravotnictví a medicína oznámil výsledky 16. ročníku soutěže Sestra roku

Praha 31. března 2016 – Slavnostní předání ocenění 16. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo vydavatelství Mladá fronta s divizí Medical Services, se konalo 30. března 2016 od 19.00 hodin v prostorách Hudebního divadla Karlín, Praha. Galavečer moderoval Libor Bouček, vystoupil Ondřej Brzobohatý, Debbie a Vlaďka Erbová s módní přehlídkou.

Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Záštitu dále převzaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Rada hlavního města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku 2015 bylo uděleno ve dvou kategoriích:

● Sestra v přímé ošetřovatelské péči

V této kategorii soutěžily sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a všech formách domácí a sociální péče.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2014 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Kateřina Palinčáková, hlavní konzultantka týmu chronických ran ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí Medailonek vítězky kategorie zde: http://sestraroku.zdravi.e15.cz/soutez/finalistky

● Sestra v managementu a vzdělávání

V této kategorii soutěžily sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2014 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se stala Bc. Renata Všetečková, vrchní sestra, oddělení urgentního příjmu dospělých Fakultní nemocnice v Motole, Praha Medailonek vítězky kategorie zde: http://sestraroku.zdravi.e15.cz/soutez/finalistky

Redakční rada a redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělily mimořádnou cenu: ● Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominovaného, jež představuje významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Mgr. Františce Ertlové, metodičce vzdělávání, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno Medailonek vítězky kategorie zde: http://sestraroku.zdravi.e15.cz/soutez/finalistky

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost:

● Sestra mého srdce

Vítězku této kategorie bylo možné vybírat ze sedmi finalistek všech vyhlašovaných kategorií, které vybrala první odborná porota, a jednoho držitele Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.sestramehosrdce.cz. Vítězkou hlasování se stává finalistka, která v celkovém součtu získá největší počet hlasů. „V letošním ročníku soutěže Sestra roku jsme zaznamenali enormní zájem veřejnosti o hlasování v on-line anketě o titul Sestra mého srdce umístěné na www.sestraroku.cz. Hlas svému kandidátovi poslalo téměř 9 tisíc hlasujících,“ řekla Markéta Mikšová, šéfredaktorka časopisu Zdravotnictví a medicína.

Nejvíce hlasů v on-line anketě získala Kateřina Palinčáková, hlavní konzultantka týmu chronických ran ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí.

Soutěž Sestra roku je tradiční událostí, která je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci. Záštitu nad akcí převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Patronaci již tradičně převzali také zástupci Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy, ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček a ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová. Garantem soutěže je Česká asociace sester.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera druhá odborná porota, ve které post předsedkyně přijala PhDr. Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

V odborné porotě zasedli:

Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek pro léčebně-preventivní péči Fakultní nemocnice Motol
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
MUDr. David Kostka, MBA, generální ředitel Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky
Mgr. Jindra Kracíková, vítězka kategorie Management a vzdělávání soutěže Sestra roku 2014
MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D., z Kliniky Esthé a Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Mgr. Jana Mikulková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Maya Novackova, ředitelka odboru marketingu společnosti Agel
Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Motol
JUDr. Radek Policar, náměstek Ministerstva zdravotnictví České republiky pro legislativu
Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra MZ ČR
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků
Ing. Marek Třeška, MBA, Managing Director společnosti Hartmann RICO, a. s.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnili například:

Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel FN Motol
Ing. Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů
Tom Philipp, náměstek ministra zdravotnictví ČR
MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory
Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK Praha
MUDr. Petr Sucharda, primář III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Jan Měšťák, plastický chirurg Kliniky Esthé
… a další významné osobnosti českého zdravotnictví

V průběhu večera, který byl zpestřen hudebním vystoupením Ondřeje Brzobohatého a zpěvačky Dannie Elly, byla vítězkám předána ocenění, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem provázel moderátor Libor Bouček. K tanci a poslechu po skončení oficiální části večera zazpívala Dannie Ella se svou kapelou.
V rámci galavečera proběhl slavnostní křest publikace autorek Heleny Dryákové a Jany Kovaříkové„Osobnosti současného českého ošetřovatelství“, jejímiž partnery byly společnosti Linet, Cadenza a Česká asociace sester. Knihu pokřtily Global Marketing Manager společnosti Linet Ing. Klára Horzinková, Ph.D., a modelka Vlaďka Erbová.

Generální partner

HARTMANN-RICO a. s.

Hlavní partneři

AGEL, a. s.
Kooperativa pojišťovna, a. s.

Partner

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Partneři galavečera

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Cadenza
Beznoska
A Care

Mediální partneři

Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků
Odborný časopis Sociální služby
Mladá fronta, a. s., odborný měsíčník Zdravotnictví a medicína a časopis Moje zdraví

Záštita

Nadace Dagmar a Václava Havlových – VIZE 97
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy

Garant

ČAS Česká asociace sester

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X