Výsledky a fotografie ocenění Sestra roku 2008

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97). V rámci večera byla předána také Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství, kterou uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra. Cenu předala paní Dagmar Havlová – Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 – spolu se zástupcem generálního partnera společností Hartmann-Rico a. s.

155/490/spole-n-foto.jpg

Ocenění Sestra roku 2008 bylo uděleno ve třech kategoriích:

 • Sestra v nemocniční a ambulantní péči
 • Sestra v sociální péči
 • Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězkou Sestra roku 2008 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Šárka Kaletová z Léčebny dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice, která patří pod Městskou nemocnici Ostrava. Vrchní sestra Šárka Kaletová získala ocenění za výsledky ve vedení ošetřovatelské dokumentace

Vítězkou Sestra roku 2008 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Alena Hlásná z Domova pro seniory Štíty a začleněného zařízení Domov se zvláštním režimem Jedlí v Olomouckém kraji. Sestra Alena Hlásná získala ocenění za znalosti legislativy a problematiky sociální péče, kterými se podílela na realizaci pobytové služby pro osoby s Alzheimerovou demencí v Jedlí.

Vítězkou Sestra roku 2008 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Jana Korandová z Revmatologického ústavu, Praha. Sestra Jana Korandová získala ocenění za organizaci vzdělávání středně zdravotnického personálu, realizaci kurzů, přednášek a vypracování studijních materiálů, vzdělávací aktivity zaměřila i na samotné pacienty.

153/490/estn-cena.jpg

Čestná cena za celoživotní dílo v ošetřovatelství byla udělena Vlastě Polejové, která působí ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze. Oceněná Vlasta Polejová působí ve zdravotnictví obětavě již přes 60 let a dosáhla mnoha úspěchů.

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii tři finalistky.

Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2008 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijali členství významné osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů. Post předsedy poroty přijala paní doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc., z kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

V porotě dále zasedli:

 • Věra Husáková – zástupce hlavního partnera společnosti Hartmann-Rico a.s.
 • PhDr. Alena Mellanová, CSc. – držitelka Čestné ceny za celoživotní dílo v ošetřovatelství za rok 2007
 • Bc. Nina Müllerová – vedoucí oddělení nelékařských povolání a uznávání kvalifikací Odboru vzdělávání a vědy MZČR
 • Mgr. Jana Mikulková – ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
 • PhDr. Eva Procházková – Caritas Socialis Wien, Rakousko
 • Gabriela Kalousková – Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
 • MUDr. Otto Herber – praktický lékař a místopředseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • PharmDr. Vladimír Finsterle – společnosti Pears Health Cyber s. r. o.
 • Bc. Martin Šamaj – manažer ošetřovatelské péče Fakultní nemocnice Olomouc
 • Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc – Interní klinika Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Večera se dále zúčastnili vzácní hosté, například:

paní Dagmar Havlová,
MUDr. Markéta Hellerová – náměstkyně pro zdravotní péči MZ ČR, PhDr. Milan Pešák – radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví, Ing. Martina Čuhajová – zástupce generálního sponzora společnosti Hartmann-Rico a. s., prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. – předseda Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA – děkan 1. LF UK v Praze, Mgr. Hana Svobodová – přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze, doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. – Ústav pro péči o matku a dítě v Praze, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, Mgr. Lucie Kašová – Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Západočeské univerzity v Plzni a další.

Večerem provázel moderátor Jan Rosák. V rámci kulturního programu zazněl výběr nejznámějších písní z muzikálů produkce Divadla Broadway, které zazpívali Linda Finková, Dasha, Josef Vojtek a další. Všem vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary. Mladá fronta přichystala pro vítězky i speciální dárek – projížďku noční Prahou v limuzíně, kde nechyběl sekt a jahody.

Informace

Mgr. Pavlína Míčová

PR Manager
Mladá fronta a. s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany
tel. +420 225 276 484
GSM: +420 724 267 739
e-mail: micova@mf.cz

www.mf.cz

Partneři Sestra roku 2008

154/490/loga.jpg

 • *Ceny finalistkám a vítězkám dodaly společnosti:**
 • Aeolus řecká cestovní kancelář, s. r. o.
 • Bayer s. r. o
 • Cestovní kancelář Sunny Days s. r. o.
 • Coty ČR, k. s.
 • Danone a. s.
 • Egis Praha, spol. s r. o.
 • Grada Publisching, a. s.
 • Hartmann a. s.
 • Juwital s. r. o.
 • Mladá fronta, a. s.
 • Novartis s. r. o.
 • Opavia a. s.
 • Richter Gedeon, organizační složka
 • Ryor a. s.
zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X