Sestra roku 2008

Slavnostní večer Sestra roku 2008 je koncipován jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku 2008 je posílení vědomí, že práce sester je velmi důležitá.

Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Záštitu nad oceněním převzala i letos, jako v minulých osmi ročnících, paní Dagmar Havlová za Nadaci VIZE 97, která se i tentokrát zúčastní slavnostního vyhlášení a předá čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.

Ocenění Sestra roku 2008 bude opět uděleno ve třech kategoriích: Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči a Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Návrhy na kandidátky podali kolegyně, nadřízené sestry, lékaři i pacienti. Dále bude předáno, jak již bylo výše zmíněno, čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, které rovněž uděluje redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra.

Soutěž Sestra roku 2008 probíhá ve dvou kolech. V prvním kole, které bylo uzavřeno 5. 12. 2008, byly z došlých přihlášek vybrány pro každou kategorii tři finalistky a jedna náhradnice. Výběr provedla nezávislá porota složená ze zástupců profesních i odborových sesterských organizací a z nejaktivnějších autorek časopisu Sestra, pracujících v terénu. Hlavním kritériem výběru byl zajímavý čin, který ovlivnil profesní život sestry a neobvyklým způsobem prospěl pacientům či kolegům, dále nadstandardní přístup při zvládání náročných situací nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému apod. Druhé kolo – finále soutěže proběhne během slavnostního večera na Žofíně, kde o vítězkách rozhodne druhá odborná porota, jejímiž členy budou významné osobnosti především z oblasti zdravotnictví. Podrobnější informace včetně pravidel soutěže naleznete na www.sestraroku.cz

V průběhu večera budou vítězkám předána ocenění, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem, který bude opět zpestřen kvalitním kulturním programem, bude již podeváté provázet moderátor Jan Rosák.

Partneři ocenění Sestra roku 2008

154/490/loga.jpg

Více o časopisu Sestra

Odborný měsíčník Sestra je určený sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům na českém trhu. Sestra přináší kromě pravidelných odborných rubrik s články z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie, práva také vkládané pravidelné přílohy. Tematické přílohy jsou publikovány jako přehledové studie, které jsou doplněny o zasvěcený komentář autorů a jejich praktická doporučení.

Kontakt

Realizační tým
Marketing B2B

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4-Modřany
Tel: +420 225 276 416, 228
Fax: +420 225 276 444
E-mail: sestraroku@mf.cz
www.mf.cz www.sestraroku.cz www.sestra.cz

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X