Výsledky a fotografie ocenění Sestra roku 2007

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci a obětavou práci a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Dagmar Havlová (Nadace Vize 97). V rámci večera bylo předáno také Čestné ocenění za celoživotní dílo, které uděluje redakce a redakční rada časopisu Sestra. Cenu předala paní Dagmar Havlová – Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Pavel Bém primátor hlavního města Prahy spolu se zástupcem generálního partnera společností 3M Česko.

Ocenění Sestra roku 2007 bylo uděleno ve třech kategoriích:

 • Sestra v nemocniční a ambulantní péči
 • Sestra v sociální péči
 • Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Vítězkou Sestra roku 2007 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči se stala Věra Hradilová z chirurgické ambulance Středomoravské nemocniční akciové společnosti v nemocnici Přerov, která založila stomaporadnu pro pacienty z chirurgického oddělení nemocnice.

Vítězkou Sestra roku 2007 v kategorii Sestra v sociální péči se stala Radomíra Pečeňová z o. p. s. Dotek ve Vizovicích, kde vybudovala zařízení, jež dokáže pomoci rodině, které hrozí přetížení z nepřetržité péče o svého těžce nemocného člena.

Vítězkou Sestra roku 2007 v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., která členkou Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence a proděkankou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Spolu se širokým týmem kolegů z různých ústavů se podílí na přípravě nové fakulty zdravotnických věd.

Čestnou cenu za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno PhDr. Aleně Mellanové, CSc., která působí v Ústavu teorie a praxe v ošetřovatelství 1. LF UK v Praze a její kolegové ji do soutěže navrhli „za celoživotní úsilí na přípravě, realizaci a rozvoji vysokoškolského studia sester“. Všem vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary.

180/490/TZ-Sestra-roku-2007-1.jpg

Společné setkání všech finalistek soutěže Sestra roku 2007 s patronkou Dagmar Havlovou. Zleva: Bc. Zuzana Bittnerová, Jaroslava Kaderová, Gabriela Nikodémová, Věra Hradilová, doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., Dagmar Havlová, Radomíra Pečeňová, Marcela Staňková, PhDr. Alena Mellanová, CSc., PhDr. Karolína Friedlová.

Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek časopisu v každé kategorii tři finalistky.

Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2007 se uskutečnilo v rámci slavnostního večera na Žofíně, kdy o vítězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijaly členství významné osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů. Post předsedkyně poroty přijala Bc. Iva Kubátová MSc., náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, Krajská nemocnice Pardubice a předsedkyně Profesní odborové unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska. Dále v porotě zasedli ing. Jan Kočárek, Sales and Marketing Supervisor Health Care Group a zástupce generálního partnera společnosti 3M Česko, spol. s r. o., Ing. Stanislav Jančík, ředitel marketingu a zástupce hlavního partnera společnosti Hartmann-Rico, a. s., doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP, prof.MUDr. Richard Češka, CSc., III.interní klinika 1. LF UK a VFN a předseda České internistické společnosti, MUDr. Marie Košuličová, ředitelka NCONZO Brno, Bc. Dana Podholová, hlavní sestra Nemocnice Český Krumlov, PhDr. Mária Janáková, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy 5. května, Praha, Marie Němcová, vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice Znojmo, p. o., Mgr. Eva Prošková, ředitelka Odboru vzdělávání a vědy MZ ČR, MUDr. Alena Šteflová, , WHO Liaison Officer v ČR, PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., náměstek pro výuku IPVZ, Radek Hudousek, vítěz Sestra roku 2006 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči.

182/490/tz-agroku2007-1.jpg

Ve druhé polovině večera se porota odebrala vybrat z finalistek vítězky jednotlivých kategorií.

181/490/TZ-Sestra-roku-2007-2.jpg

Vítězce v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní péči Věře Hradilové předali cenu ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, ředitel marketingu Ing. Stanislav Jančík ze společnosti Hartmann-Rico, a. s. a předsedkyně představenstva Markéta Nováková ze společnosti Mladá fronta, a.s.

Slavnostního galavečera se dále zúčastnili MUDr. Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví, MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra MPSV, odbor sociální politiky, sociálních služeb, rodinné politiky a sociální práce, prof. MUDr. Jaroslava Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP, Mgr. Dana Jurásková, prezidentka ČAS, RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Jana Petrenko, Koalice pro zdraví, MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR , Mgr. Jana Nováková, předsedkyně redakční rady časopisu Sestra, náměstkyně ošetřovatelské péče FN Motol, Praha, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Praha a předseda RR, Prof. MUDr., DrSc. Jan Bartoníček, přednosta orthopedikotraumatolog kliniky FNKV, Lenka Chourová, předsedkyně společnosti instrumentářek a řada dalších.

Večerem provázel moderátor Jan Rosák. V rámci kulturního programu vystoupilo dívčí instrumentální trio String Ladies, zpěvák Janek Ledecký, zpěvačka Dasha. K volné zábavě zahrála skupina Děda Mládek Illegal Band.

183/490/tz-agroku2007-2.jpg

Všem vítězkám byly předány ceny, jejichž součástí byly i hodnotné dary. Mladá fronta přichystala pro vítězky i speciální dárek - projížďku limuzínou noční Prahou, kde nechyběl sekt a jahody. Až ke dveřím limuzíny doprovodil vítězky ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek.

184/490/tz-agroku2007-3.jpg

Partneři Sestra roku 2007

179/490/partneri.jpg

Ceny finalistkám a vítězkám dodaly:

 • 3M Česko, spol. s r.o.
 • Aeolus, řecká cestovní kancelář, s.r.o.
 • AGS – Sport s. r. o.
 • europoslankyně Ing. Jana Bobošíková
 • Coty ČR, k.s
 • Czech this, s.r.o
 • Čeko Praha, s.r.o.
 • Danone a. s.
 • Egis Praha, spol. s r. o.
 • Hartmann-Rico, a. s.
 • Grada Publisching, a .s.
 • Johnson & Johnson s.r.o.
 • Juwital s.r.o.
 • Mladá fronta, a.s.
 • Novartis s. r. o. Richter Gedeon
 • Ryor a.s.
 • Sunny Days, s.r.o.
 • Zentiva, a. s.
zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X