Informace o dokončené realizaci dotačního projektu

929/733/ts.jpg

Dne 30. 11. 2011 byla dokončena realizace nadregionálního projektu Zavedení systému řízení vzdělávání a výkonnosti zaměstnanců v Mladé frontě a.s., reg. č. CZ.1.04/1.1.02/35.00385, který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu bylo zavedení systému řízení vzdělávání a výkonnosti zaměstnanců, který je využíván v regionálních pobočkách Mladé fronty a.s. pro posílení a zvýšení cílenosti a efektivity při vzdělávání zaměstnanců.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:
- zavedení metody zpětné vazby jako prostředku pro sledování a zlepšování kvality odborného vzdělávání zaměstnanců;
- vytvoření e-learningové aplikace pro vzdělávání a komunikaci mezi interními lektory a zaměstnanci;
- vytvoření týmu interních lektorů a realizace interních školení pro zaměstnance z regionálních poboček v oblastech obecného a specifického vzdělávání;
- realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance v prodejních a manažerských dovednostech, MS OFFICE, zákonných školení a pro získání schopnosti psaní 10 prsty.

Projekt byl realizován v období únor 2010 – listopad 2011 a v jeho průběhu bylo postupně dle harmonogramu proškoleno 195 zaměstnanců.


Renata Riegelová
Koordinátorka projektu

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X