Slavnostní předání ocenění Sestra roku 2006

Záštitu nad oceněním převzala i letos, jako v minulých šesti ročnících, paní Dagmar Havlová – nadace VIZE 97, která se i tentokrát zúčastní slavnostního vyhlášení a předá Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství uděluje redakce a redakční rada odborného časopisu Sestra.

Ocenění Sestra roku 2006 bude uděleno ve třech kategoriích:

•Sestra v nemocniční a ambulantní péči
•Sestra v sociální péči
•Sestra ve výzkumu a vzdělávání

Soutěž Sestra roku 2006 probíhá ve dvou kolech. V prvním byly z došlých přihlášek vybrány v každé kategorii tři finalistky. Výběr provedla nezávislá porota složená ze zástupců profesních i odborných sesterských organizací a z nejaktivnějších autorek časopisu Sestra, pracujících v terénu. Hlavním kritériem výběru byl zajímavý čin, který ovlivnil profesní život sestry a neobvyklým způsobem prospěl pacientům či kolegům. Mohl to být čin vypovídající o odvaze a vytrvalosti při zavádění nových ošetřovatelských postupů do praxe, o záchraně života pacienta či významné podpoře jeho duševního stavu, o podílu na podstatném zlepšení jeho zdravotních či sociálních podmínek, o práci, kterou sestry vykonávají nad rámec svých povinností, o úspěších ve vědecko-výzkumné činnosti, přednáškách apod.

Slavnostní večer Sestra roku 2006 je koncipován jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění je, aby sestry věděly, že jejich práce je velmi důležitá.

Během slavnostního večera proběhne na Žofíně finále soutěže. Odborná porota, jejímiž členy budou významné osobnosti především ze zdravotnictví, bude rozhodovat mezi finalistkami a poté určí vítězky jednotlivých kategorií. Vítězkám budou předány ceny a hodnotné dary. Slavností bude provázet moderátor Jan Rosák, v programu vystoupí Lucie Vondráčková, Jiří Korn se skupinou 4TET a Ladislav Kerndl s kapelou Jazz Friends.

Více o časopisu Sestra

Odborný měsíčník Sestra je určený sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům na českém trhu. Sestra přináší kromě pravidelných odborných rubrik s články z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie, práva také vkládané pravidelné přílohy. Tematické přílohy jsou publikovány jako přehledové studie, které jsou doplněny o zasvěcený komentář autorů a jejich praktická doporučení.

Partneři ocenění Sestra roku 2006

964/489/Bez-nazvu-1.jpg

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X