Odborný časopis Sestra vyhlásil XI. ročník soutěže Sestra roku 2010

Slavnostní předání ocenění XI. ročníku Sestra roku 2010, které vyhlásila redakce odborného časopisu SESTRA z vydavatelského domu Mladá fronta a. s., se koná 22. února 2011 od 18 hodin v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, Praha 1.

Slavnostní večer Sestra roku 2010 je koncipován jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci. Nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku 2010 je posílení vědomí, že práce sester je velmi důležitá. Odborným garantem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Záštitu nad oceněním převzala i letos, jako v minulých deseti ročnících, paní Dagmar Havlová za Nadaci VIZE 97 a primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Titul Sestra roku 2010 bude i letos udělován ve třech kategoriích – Sestra v nemocniční a ambulantní péči, Sestra v sociální péči, Sestra ve výzkumu a vzdělávání. Redakce časopisu Sestra tradičně uděluje mimořádnou cenu – Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. O vítězce kategorie Sestra mého srdce, v níž jsou nominovány všechny letošní finalistky, rozhoduje do 18. února široká veřejnost na webových stránkách www.sestraroku.cz/finalistky nebo prostřednictvím SMS zpráv.

Soutěž Sestra roku 2010 probíhá ve dvou kolech. V prvním kole, které bylo uzavřeno 7. prosince 2010, byly z došlých přihlášek vybrány nezávislou první odbornou porotou pro každou kategorii tři finalistky. Druhé kolo proběhne na slavnostním galavečeru 22. února 2011 v Praze na Žofíně. V tomto závěrečném kole vybere vítězky druhá odborná porota složená z významných osobností našeho lékařství, ošetřovatelství, zástupců sponzorů, politické sféry a výherců uplynulých ročníků soutěže Sestra roku. V průběhu večera, který bude opět zpestřen kvalitním kulturním programem, budou vítězkám předána ocenění, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem, na kterém vystoupí Helena Vondráčková, budou nově provázet moderátoři Jan Čenský a Iva Kubelková.

Podmínkou účasti v soutěži je splnění hlavního kritéria soutěže, kterým je nadstandardní přístup při zvládání náročných situací, vykonání výjimečného činu v každodenní ošetřovatelské praxi nebo intenzivní činnost směřující ke zkvalitňování vzdělávacího systému.

zpět na výpis
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X