Geriatrie a gerontologie

Časopis Geriatrie a Gerontologie vytváří prostor pro publikace statí přehledových i původních, jejichž autoři jsou z řad lékařů i nelékařů. Časopis si klade mimo jiné za cíl i podpořit publikační aktivity mladých pracovníků ve zdravotnictví. Po epoše úzkých specializací jednotlivých medicínských odvětví je geriatrie oborem, který svou interdisciplinaritou medicínu i pohled na konkrétního nemocného sceluje. Komplexní pohled na geriatrického nemocného a komplexní přístup k řešení jeho obvykle vzájemně provázaných problémů je tedy hlavní charakteristikou časopisu.

ISSN 1805-4684

Geriatrie a gerontologie 1/2016

Aktuální číslo vyšlo: 11.03.2016
Mediakit 2017 (9.3 MB)
 
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X