Technické specifikace reklamy

Standardní reklamní formáty

Nestandardní formáty reklamy

Nestandardní reklama je, jak už vyplývá z jejího názvu, taková, která nemá pevně dané místo na stránce, nebo je něčím atypická. Může vycházet ze standardizovaných reklamních bannerů, ale většinou je zcela netypická.

Advertising Formats

Direct mail

Vyžádaný reklamní prvek umožňující přímé oslovení uživatelů webů Mladé fronty a.s., na základě jejich souhlasu a osobních preferencí. Oblast zájmu si volí uživatel při registraci do služeb.

Databáze nyní čítá více než 800 000 unikátních emailových adres.

Význam direct mailů pro uživatele
• získání informací, o které mají zájem
Význam direct mailů pro inzerenta
• cílené oslovení uživatelů

Nabídka reklamního sdělení zde.

Technické specifikace pro DM.

Euro 24

Technické specifikace naleznete zde.

Pravidla pro PR články na webech Mladé fronty

Bližší informace k publikaci PR článků na webech Mladé fronty najdete zde.

Mobilní reklama a reklama v aplikacích

Podklady musí být dodány nejméně 3 pracovní dny před jejím požadovaným spuštěním dle objednávky. Reklamní formáty přijímáme ve formátu gif/jpeg.

Banner v mobilní verzi webu:

• Leaderboard 320px x 50px (datová velikost max. 50 kB)
• Square 300px x 300px (datová velikost max. 30 kB)

Specifikace formátu HTML 5

Jedná se o zcela plnohodnotný HTML document, který bude do stránky vložen ve značce iframe. Může obsahovat HTML, CSS i JavaScript. Interaktivita a animace v rámci kreativy může být dosažena například pomocí tzv. CSS transitions, javaScriptem, nebo canvas. Banner musí být dodán jako zip soubor, který obsahuje soubor index.html (který zobrazí kompletní banner) a všechny potřebné soubory ke spravnému zobrazení banneru (js, css, obrázky). Za správné zobrazení v jednotlivých prohlížečích odpovídá výrobce, který musí zajistit bezproblémovou funkčnost ve všech majoritních prohlížečích, včetně mobilních verzí.
Přesnou dokumentaci pro výrobu bannerů naleznete zde.

Dynamický HTML banner

Dynamické bannery podporuje náš reklamní systém pouze na úrovni HTML. Klient vystaví na svůj web html banner včetně odkazu na obrázky. Vyzkouší jeho import na naší testovací stránce. Pošle odkaz na URL a přes toto URL, které je posléze umístěno naším obchodním oddělením do příslušné zóny, se na webu banner zobrazí. Systém pak každých 15 minut stáhne aktuální reklamu z URL a provede import všech obrázků a zároveň provede konverzi odkazu za účelem započítávání prokliku.
Html stránka musí mít v hlavičce specifikovanou kódovou stránku. V potaz se bere pouze obsah <BODY> tagu. Všechny odkazy z HTML musí být absolutní. Každý odkaz musí mít specifikovaný target na _top (protože se muže zobrazovat pres iframe).

Více

Dynamic HTML banner

  Our system supports dynamic banners at HTML level only - client publishes on his web site an HTML banner including all links and images. The validity of the banner can be tested at testing page. When the banner is ready the URL to the banner is sent to our sales department. Sales department places the URL of the banner into appropriate position. The system imports the ad and shows it inside of the position. A new version of the banner is fetched from the client side every 15 minutes. This means that client can have new banner every 15 minutes without needing to contact our sales department. All links are converted in order to measure clicks. The HTML page must contain charset definition, only content of <BODY> tag is imported. All links from the banner must be absolute. Every link must have target attribute defined to _top (because it could be displayed through an IFRAME). zavřít

I-layer nestandard -

Ukázka

I-Layer tvoří reklamní plochu, kdy po setrvání myší nad reklamou 3 sekundy zobrazí Interstitial formát. Pro tvorbu I-Layeru viz VideoAd.

Branding -

Ukázka

Branding je název pro rám, který má specifické velikosti a umístění skyscraperů a v kombinaci s leaderboardem a opakovaným pozadím umožňuje ucelené obrandování celé stránky. Pro vytvoření brandingu je nutné dodat následující kombinace bannerů (kromě pozadí je možné dodat jak statické obrázky, tak flash kreativu): leaderboard 1052x100/200, skyscraper 120/300x600 (zvlášť levý a pravý) a pozadí 2000x600. Při variantě skyscraperu se šířkou 300 px je třeba hlavní reklamní sdělení umístit v pruzích o šířce 120 px od vnitřních stran (kvůli části uživatelů s nižším rozlišením monitoru).

Jednotlivé bannery budou na webu sestaveny podle vzoru zobrazeném na této šabloně. Prosím povšiměte si, že skyscrapery jsou vytaženy o 38px nad úroveň leaderboardu a že pozadí se opakuje po celé délce stránky, ale v horní části je překryto skyscrapery.

HTML5 (sky a leader): do 40 kB

Opakující se obrázek: do 80 kB

Branding is a name for an ad frame which surrounds page content and allows seamless branding of the complete page. It consists of several ad units with image or flash content - leaderboard (1052x100/200) and skyscrapers (120/300x600) on both sides (image or flash content). Background image (2000x600) may be repeated as wallpaper. In case of choosing wider 300 px skyscrapers, we suggest that the main advertising message is placed within the 120 px wide inner stripes (bacause of low screen resolution of some users).

The layout of banners and background is shown on this template image. Please note, that the skyscrapers are placed 37px above the leaderboard. This way skyscrapers can cover the background at the top of page and it could be used to make the background a continuation of skyscrapers on their bottom.

HTML5 (sky and leaderboard): up to 40kB

Background image: up to 80kB

Interstitial -

Ukázka

Uživateli se zobrazí přes otevíranou stránku - pokud uživatel neklikne, po osmi vteřinách se banner automaticky skryje. Tento reklamní formát musí obsahovat tlačítko “zavřít”. Tlačítko "zavřít" musí spouštět tento kód:

        on (release) {
        getURL("javascript:parent.IM_intersClose();");
      }
    

Link "přeskočit reklamu" je součástí naší stránky. Pozadí je standardně černé - pokud dodá tvůrce kreativy kód barvy, tak můžeme změnit.

Rozměry: 800 x 600 px (ale může být i přes celou stránku)
Datová velikost: max. 50kB

Video banner -

Ukázka

Video banner se řeší přes HTML5 formát

VideoAd -

Ukázka

VideoAd přináší netradiční formu inzerce pro zadavatele kteří disponují klasickými televizními spoty. Pomocí unikátní technologie lze na libovolném internetovém serveru streamovat video spoty ve vysokém rozlišení a to dokonce i na serverech které nedisponují vlastním video obsahem. VideoAd je alternativou klasickým pre-roll, post-roll apod. formátům, se kterými se uživatelé mohou setkat na serverech typu Stream.cz či iDnes.cz. Naproti tomu, právě jakýmkoli provozovatelům serverů umožňuje VideoAd rozšířit vlastní nabídku reklamních formátů na svých internetových stránkách. Více

ZÁKLADNA

VIDEOAD LEADERBOARD, SQUARE, SKYSCRAPER aj.

Základnou tohoto formátu je banner umístěn v horní části stránky, který může nabývat těchto rozměrů 1000×200, 300×300, 300×600 aj. (zde záleží na konkrétní specifikaci daného média, kde kampaň poběží). Po najetí myší uživatele nad základní banner začne odpočítávání a po 3 sec. se zobrazí layerová část – velký VideoAd přes celou obrazovku. Obvykle se velký VideoAd zobrazuje i automaticky s omezením na jednoho uživatele za týden.

 • Rozměr banneru: 1000×200, 300×300, 300×600 aj. (zde záleží na konkrétní specifikaci daného média kde kampaň poběží). Doporučujeme kontaktovat jednotlivé partnery pro upřesnění základny)
 • Rozměr grafické části: V případě rozměru základny 1000×200 bude mít grafická čast rozměr 644×200, zbytek bude průhledné místo pro video viz rozměr níže.
 • Rozměr videa v základně: V případě rozměru základny 1000×200 bude mít video část rozmě 356×200. Tento rozměr videa není potřeba dodávat samostatně.
 • Datová velikost základny bez videa: 100kB
 • Formát souboru: PNG, GIF, JPG nebo SWF (bez actionscript) s průhledným prostorem v oblasti videa. SWF banner bude převeden do HTML5 tak, aby fungoval i mobiních zařízeních.

LAYEROVÁ ČÁST (fullscreen VideoAd)

Tato část reklamního formátu se zobrazí buď automaticky s omezením na uživatele jednou za týden a nebo po najetí uživatele myší nad základnu po 3 sec. Doporučný rozměr je 1000×700 z důvodu viditelnosti celého rekl. sdělení i na obrazovkách s menším rozlišením.

 • Rozměr layerové části: 1000×700 s tím, že kdekoliv v tomto rozměru bude průhledné místo pro video viz níže.
 • Datová velikost layerové části: 500Kb
 • Formát souboru: PNG, GIF, JPG nebo SWF (bez actionscript) s průhledným prostorem v oblasti videa. SWF banner bude převeden do HTML5 tak, aby fungoval i mobiních zařízeních.
 • Rozměr videa: Video v layyerové části má obvykle rozměr 640×360. Prosíme tedy o dodání videa minimálně těchto rozměrů.

VIDEO SOUBOR

TECHNICKÉ SPECIFIKACE VIDEA

 • Rozměr videa: minimálně 640×360 zde není však omezení, video si sami převedeme do potřebné velikosti.
 • Délka videa: maximální délka videa je 30 sec.
 • Datová velikost videa: Bez omezení, doporučujeme však neposílat video soubor e-mailem, ale uložit ho do online „úschovny“ a poslat pouze odkaz ke stažení (Dropox, Uschovna.cz, Ulozto.cz aj.).
 • Formát souboru: Bez omezení, ale doporučujeme standardní obvyklé video kodeky. Formát např. AVI, MPEG, MOV, FLV, MP4 aj.

THE BASE PART

VIDEOAD LEADERBOARD, SQUARE, SKYSCRAPER etc.

The base of this format is a banner, placed at the top of the webpage and can have the dimensions: 1000×200, 300x300, 300×600 etc. (dependent on the publisher’s web layout). On the base mouseover, there is a 3sec. countdown and the layer part rolls out – the fullscreen VideoAd. Fullscreen VideoAd layer can also rollout automatically (without the mousover) with the 1xUU/week capping.

 • Banner dimensions: 1000×200, 300x300, 300×600 etc. (dependent on the publisher’s web layout). We recommend contacting various publishers for specific dimensions corresponding with their layout.
 • Size of graphics: in case of the base size1000×200, the graphics should be 644×200, the rest is transparent space for the video, see dimensions below.
 • Size of video in the base: in case of the base size 1000×200 the video part should be 356×200. Size of this video does not have to be provided – we can convert it at no cost.
 • Data size of the base without video: 100kB
 • File format: PNG, GIF, JPG or SWF (without actionscript) with transparent space for the video. SWF banner will be converted to HTML5, so that the format will be compatible with mobile devices (smartphones, tablets etc.)

THE LAYER PART (fullscreen VideoAd)

Fullscreen VideoAd layer can rollout automatically (without the mousover) with the 1xUU/week capping or after a base mouseover and 3 sec. countdown. Recommended size is 1000x700 for compatible overall visibility of the entire advertisement on screens with lower resolutions.

 • Dimensions of layer: 1000×700 with a transparent space for the vide, anywhere within the picture, see below.
 • Data size of the layer without video: 500kB
 • File format: PNG, GIF, JPG or SWF (without actionscript) with transparent space for the video. SWF banner will be converted to HTML5, so that the format will be compatible with mobile devices (smartphones, tablets etc.)
 • Dimensions of video: Video in the layer part has usualy the size of 640×360. We ask you to provide us with a video spot at least with these dimensions.

VIDEO FILE

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE VIDEO

 • Video dimensions: at least 640×360, however, there are no limits really. We convert the video into the necessary dimensions ourselves.
 • Video Length: maximum video length is 30 sec.
 • Data video size: no limitations. We recommend using online sharing services (Dropbox, Ulozto.cz, Rapidshare etc.) and share the video over a link, not to be send via an email.
 • File format: No limitations, however, we recommend most common video codecs of formats such as AVI, MPEG, MOV, FLV, MP4 etc.
zavřít

VideoAd Rollband - Ukázka

Jedná se o reklamní formát, který vyjede ze strany prohlížeče a zůstane přilepený ve spodní části webové stránky. Rollband lze zavřít, ale na okraji stránky zůstane tlačítko pro opětovné otevření. Po najetí uživatele na Rollband začne odpočítávání a po 3 sec. se zobrazí velký VideoAd přes celou obrazovku.

Specifikace:

Část Rollband:

• 1000x300px
• Průhledný prostor pro video 480x270px (výřez pro video v rollbandu může být kdekoliv, záleží na grafice okolo)
• tlačítka na zavřeni/otevření ( button o velikosti 50x300px – pouze obrázek ) ( jedno na zavření Rollband s nápisem zavřít a křížkem; druhé na otevření s nápisem otevřít)

VideoAd:

• Video soubor ve formátu wmv, avi, flv nebo mpeg (maximální možná kvalita, datová velikost není limitující), konverzi do FLV souboru provede naše firma v maximání možné kvalitě při zachování datové velikosti max. do 3MB, délka videa do max. 30 vteřin, minimální velikost videa 640x480 (4:3) nebo 640x360 (16x9).
• Logo klienta (ideálně v křivkách a formátu png).

Branding velkého VideoAd spotu: maximální rozlišení pro branding je 1280x800px a datovou velikost max. 200 kB, ve formátech png, gif nebo swf (bez animace nebo actionscript) s průhledným prostorem v oblasti videa. Tento soubor může z části překrývat i video obsah, protože bude umístěn ve vrstvě nad ním. Pod velké video je možné umístit tzv. iFrame, jedná se o samostatnou část stránky, která může být umístěna na stránkách klienta nebo na našem serveru. iFrame je vhodný pro promo dalších produktů klienta nebo doplnující informace k video spotu. Šířka iFrame by měla být stejná jako šířka velkého videa. Výška je limitující pouze, aby byl celý formát vidět i při menším rozlišení obrazovky, doporučuje se 800px na výšku komplet celého formátu.

Pre-roll video

Jedná se o inzertní spot před videobsahem.
Specifikace formátu videoreklamy:

• Formát: MP4, webM
• Rozlišení: 640×360
• Délka: cca 15 s
• Velikost: cca 3 MB (bittrate 1,5 Mbit/s)

Inzerce v časopisech pro Apple iPad a tablety se systémem Android


Ukázka

Uzávěrky dodání podkladů jednotlivých magazínů se řídí dle tištěné inzerce: www.mf.cz/produkty.

• základní formát: celostrana 1536 × 2048 px
• video o délce max. 30 s
• hyperlinkový odkaz
• galerie max. tří fotografií zobrazovaných po stisku tlačítka
• Podklady přijímáme v běžných formátech (obraz: PDF, JPG, PNG, TIFF, video: M4V, MP4, AVI...)

Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X