Praktický lékař

Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně jako lékařům jiných oborů. Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce odborné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické. Všechny rukopisy procházejí recenzním řízením. Pravidelné rubriky přinášejí souhrnná sdělení týkající se aktuální klinické problematiky, doplňovaná též souhrnnými sděleními o nových teoretických poznatcích.

ISSN 0032-6739

Praktický lékař 1/2016

Aktuální číslo vyšlo: 12.02.2016
Mediakit 2017 (9.3 MB)
Obálka Praktický lékař

Příští vydání: 22.06.2017

 
 
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X