Transfuze a hematologie dnes

Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů. Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře. Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraniční literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi na aktuální témata týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství, činnosti obou odborných společností a dalších.

ISSN 1213-5763

Transfuze a hematologie dnes 4/2015

Aktuální číslo vyšlo: 27.01.2016
Mediakit 2017 (5.9 MB)
Obálka Transfuze a hematologie dnes

Příští vydání: 15.03.2017

 
 
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X