Zdravotnictví a medicína

Měsíčník pro odborníky ve zdravotnictví, farmacii a ošetřovatelství

Měsíčník pro lékaře, farmaceuty, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické profese, manažery ve zdravotnictví a zaměstnance státní správy. Časopis je členěn do tří celků – zdravotnictví, ošetřovatelství a medicína. Odborné medicínské články jsou psány předními odborníky všech medicínských oborů. V ošetřovatelské sekci je dán prostor k publikování také sestrám a ostatním nelékařům.

Zdravotnictví a medicína přináší například:

• Přehled událostí ve zdravotnictví a komentované zpravodajství
• Rozbor novinek ve zdravotnické a medicínské legislativě
• Zkušenosti českých zdravotníků s prací v zahraničí
• Zpravodajství ze zahraničí věnované zdravotnické problematice
• Novinky v medicíně, vědě a výzkumu doma i v zahraničí
• Přehledové odborné články
• Zpravodajství z domácích i zahraničních lékařských a sesterských kongresů
• Pohled do historie medicínských oborů, léčebných postupů a ošetřovatelství, významná výročí
• Články z teorie i praxe ošetřovatelství, etiky, komunikace, managementu, psychologie a práva
• Rozhovory se zajímavými osobnostmi české medicíny a ošetřovatelství
• Kalendář vzdělávacích akcí pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky
• Anotace a recenze odborných publikací
• Právní a ekonomické poradenství zaměřené na specifické problémy ve zdravotnictví
• Trh práce

Zdravotnictví a medicína 3/2017

Aktuální číslo vyšlo: 20.03.2017
Mediakit 2017 (9.3 MB)
 
Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X