Divize Medical Services

Hlavním cílem divize Medical Services je nabídnout kvalitní komplexní servis ve zdravotnictví, a to za oboustranné spolupráce s tradičními a významnými zdravotnickými tituly z portfolia vydavatelství Mladá fronta a. s. Poskytujeme kompletní organizaci jakékoli vzdělávací akce, a to od návrhu přes zpracování až po samotnou realizaci. Naše nakladatelství zdravotnické literatury poskytuje ucelené nakladatelské služby včetně distribuce. Knihy z naší lékařské i pacientské edice připravujeme ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky, jejich participace zaručuje vysokou odbornou a vzdělávací úroveň našich publikací. Divize Medical Services se zaměřuje nejen na lékaře, sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, ale i na pacienty a širokou veřejnost. www.medicalservices.cz

Knihy Medical Services

Nakladatelství zdravotnické literatury poskytuje kompletní nakladatelské služby od návrhu přes zpracování až po distribuci. Knihy z naší lékařské i pacientské edice připravujeme ve spolupráci s předními českými i zahraničními odborníky, jejichž participace zaručuje vysokou odbornou a vzdělávací úroveň našich publikací. Knihy z divize Medical Services jsou členěny do pěti edic podle cílení publikace – určené lékařům, sestrám, ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům, pacientům a knihy s jinou, než medicínskou tématikou. Ročně vydáme více než 30 knih. Více informací zde: http://www.kniha.cz/zdravotnicka-literatura-mlade-fronty/

Eventy Medical Services

Zajišťujeme profesionální a komplexní servis v oblasti vzdělávacích a odborných akcí pro klienty z řad farmaceutických firem, odborných společností a lékařů. Více informací zde: http://www.kongres-medical.cz

Organizujeme:

l kongresy
l konference
l sympozia
l semináře
l školení
l akce společenského charakteru

Zajistíme:

l návrh a realizace odborné vzdělávací akce dle požadavků klienta
l vytipování vhodné lokality a prostoru
l vypracování podrobného rozpočtu
l komplexní služby od oslovení a kontaktování účastníků, spíkrů, vystavovatelů, sponzorů po mailing a registraci cílové skupiny účastníků
l akreditaci a záštity odborných společností
l registrační servis v průběhu celé akce, ubytování, společenský a doprovodný program
l obecnou i úzce zacílenou mediální propagaci akce

Proč spolupracovat s námi?

l Jsme největší vydavatelství zdravotnických titulů v České republice. Prostřednictvím našich časopisů, knih a kongresů oslovujeme všechny lékaře v České republice.
l Spolupracujeme s předními odborníky v oblasti zdravotnictví.
l Nabízíme nejefektivnější a cenově příznivé oslovení cílové skupiny lékařů formou profesionálně sestavené akce a cílené inzerce.
l Poskytujeme ucelené lékařské postgraduální vzdělávání, prostřednictvím tištěných médií (časopisy, knihy, publikace),
elektronickou (e-learning, internet) a interaktivní (kongresy, konference, sympozia) formou.

Speciální tiskové projekty

Realizujeme tvorbu tiskovin všech možných typů, rozměrů a účelů.
l Letáky, plakáty, kalendáře, sborníky
l Pacientské tiskoviny
l Klientské časopisy
l Kongresové zpravodajství
l Reprinty uveřejněných článků
l Reklamní předměty atd.

Součástí naší nabídky je také: direct marketing, elektronické vzdělávání, publikování obsahu formou moderních médií (tablety, Apple iPad, Amazon Kindle), launch produkty.

Specializace:

l anesteziologie
l kardiologie
l stomatologie
l dermatologie
l endokrinologie
l gastroenterologie
l gynekologie
l urologie
l hematologie
l imunologie
l infektologie
l neurologie
l psychiatrie
l onkologie
l oftalmologie
l ortopedie
l revmatologie
l otorinolaryngologie
l pediatrie
l pneumologie

Portfolio:

l tabulky interakcí léčiv
l tabulky interakcí léčiv a potravin
l příručky
l brožury
l trhací bločky
l plakáty
l lékařský atlas

Přejít na hlavní navigaci Přejít na obsah
Dialog
X